دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند/ این مشاغل از پرداخت مالیات معاف شدند + لیست مشاغل

مراقب باشید کارت به کارت هم مالیات دارد/ اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی
مراقب باشید کارت به کارت هم مالیات دارد/ اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی
29 دی 1402
مالیات ۱۴۹۰ میلیارد تومانی خانه های لوکس
مالیات ۱۴۹۰ میلیارد تومانی خانه های لوکس
30 دی 1402
.