دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند/ این مشاغل از پرداخت مالیات معاف شدند + لیست مشاغل

مراقب باشید کارت به کارت هم مالیات دارد/ اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی
مراقب باشید کارت به کارت هم مالیات دارد/ اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی
ژانویه 19, 2024
مالیات ۱۴۹۰ میلیارد تومانی خانه های لوکس
مالیات ۱۴۹۰ میلیارد تومانی خانه های لوکس
ژانویه 20, 2024
.