پلن های سرویس ارسال

قیمت پلن های “ارسال صورتحساب” با توجه به نرم افزار حسابداری شما متفاوت است.

تماس بگیرید

دسترسی نامحدود

پایه

مناسب برای اشخاص حقیقی و حقوقی

تماس بگیرید

دسترسی نامحدود

استاندارد

مناسب برای اشخاص حقیقی و حقوقی

تماس بگیرید

دسترسی نامحدود

حرفه ای

مناسب برای اشخاص حقوقی

هر موقع با مشکلی
روبرو شدی، سریع با ما
تماس بگیر تا حلش کنیم.

هیچ وقت نگران بروز مشکل و حل اون نباش؛ کارشناسان حرفه ای تکسام به سرعت بعد از تماس شما مشکلات رو بررسی و ایراد رو شناسایی و حلش می کنن.

0 +
نرم افزارهای حسابداری

پشتیبانی از انواع
نرم افزارهای حسابداری ایران