تایید مصوبه مالیاتی توسط شورای نگهبان/ ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول الزامی می‌شود؟
14 بهمن 1402
تغییر مهم در سقف کارت به کارت/ این تراکنش‌های بانکی مشمول مالیات می‌شود
تغییر مهم در سقف کارت به کارت/ این تراکنش‌های بانکی مشمول مالیات می‌شود
16 بهمن 1402
.