فشار افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها روی دوش کیست؟ / حقوق‌بگیران در مقابل تورم ۴۰ درصد کم آوردند
فشار افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها روی دوش کیست؟ / حقوق‌بگیران در مقابل تورم ۴۰ درصد کم آوردند
دسامبر 7, 2023
 چه اشخاص و کسب و کارهایی از مالیات معاف می‌شوند؟
اعلام نرخ مالیات بر مجموع درآمد لایحه بودجه/ این دو گروه مستثنی شدند  
دسامبر 8, 2023
.