ببینید | اظهارات خبرساز رئیس سازمان امور مالیاتی در تلویزیون درباره میزان مالیات افراد ثروتمند
3 هزار و 436 میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های کردستان پرداخت شد
فوریه 19, 2024
بینید
بینید| گاف عجیب نمایندگان در قانون معافیت مالیاتی به روایت سعید محمد
فوریه 20, 2024
.