ببینید | اظهارات خبرساز رئیس سازمان امور مالیاتی در تلویزیون درباره میزان مالیات افراد ثروتمند
3 هزار و 436 میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های کردستان پرداخت شد
30 بهمن 1402
بینید
بینید| گاف عجیب نمایندگان در قانون معافیت مالیاتی به روایت سعید محمد
1 اسفند 1402
.
مزایای اخذ اقامت دائم کانادا (pr) مهاجرت 724.