رئیس سازمان امور مالیاتی : شرکت‌‎های دولتی به سامانه مؤدیان دهن کجی می کنند
 رئیس سازمان امور مالیاتی : شرکت‌‎های دولتی به سامانه مؤدیان دهن کجی می کنند
16 فروردین 1402
کشف فرار مالیاتی در مشهد با رازگشایی از درآمد ۱۶ هزار میلیاردی
کشف فرار مالیاتی در مشهد با رازگشایی از درآمد ۱۶ هزار میلیاردی
20 فروردین 1402
.