اعلام سقف معافیت مالیاتی اصناف /برداشت بدهی مالیاتی از حساب بانکی بدهکاران ممکن شد

ببینید | اظهارات خبرساز رئیس سازمان امور مالیاتی در تلویزیون درباره میزان مالیات افراد ثروتمند
ببینید | اظهارات خبرساز رئیس سازمان امور مالیاتی در تلویزیون درباره میزان مالیات افراد ثروتمند
فوریه 5, 2024
با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنشهای مشکوک است یا اخذ مالیات؟
فوریه 6, 2024
.