انتقاد غنی نژاد از تامین مالی هزینه‌های دولت به وسیله مالیات/ فشار را روی حقوق بگیران و تولیدکنندگان گذاشته اند

جزئیات نرخ مالیات بر مجموع درآمد لایحه بودجه/ قضات و اعضای هییت علمی مستثنی شدند
جزئیات نرخ مالیات بر مجموع درآمد لایحه بودجه/ قضات و اعضای هییت علمی مستثنی شدند
17 آذر 1402
۹۶ درصد درآمدهای لرستان بصورت مالیات است
۹۶ درصد درآمدهای لرستان بصورت مالیات است
19 آذر 1402
.