با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنشهای مشکوک است یا اخذ مالیات؟

ببینید | اظهارات خبرساز رئیس سازمان امور مالیاتی در تلویزیون درباره میزان مالیات افراد ثروتمند
اعلام سقف معافیت مالیاتی اصناف /برداشت بدهی مالیاتی از حساب بانکی بدهکاران ممکن شد
16 بهمن 1402
این حساب‌های بانکی مسدود شد / وزیر اقتصاد ورود کرد
این حساب‌های بانکی مسدود شد / وزیر اقتصاد ورود کرد
17 بهمن 1402
.