ببینید | افشاگری عجیب وزیر اقتصاد روی آنتن زنده از فرار مالیاتی با کد ملی کودکان

۱۳ شغل معاف از کارمزد کارتخوان‌ها اعلام شدند + اسامی مشاغل
۱۳ شغل معاف از کارمزد کارتخوان‌ها اعلام شدند + اسامی مشاغل
18 تیر 1402
 آمارهای عجیب از فرارهای مالیاتی / تراکنش‌های میلیاردی با کد ملی کودکان!
 آمارهای عجیب از فرارهای مالیاتی / تراکنش‌های میلیاردی با کد ملی کودکان!
19 تیر 1402
.
سفر در ap – موسسه حقوقی مورتی.