تبلیغ می‌کنم، پول می‌گیرم؛ ولی مالیات ندهم‌ چون ورزشکارم!
تبلیغ می‌کنم، پول می‌گیرم؛ ولی مالیات ندهم‌ چون ورزشکارم!
1 اسفند 1402
مالکان بخوانند /اعتراض به اطلاعات اشتباه درباره‌ی خانه‌های خالی ممکن است؟
مالکان بخوانند /اعتراض به اطلاعات اشتباه درباره‌ی خانه‌های خالی ممکن است؟
1 اسفند 1402
.
از دیگر کاربرد های سیستم مداربسته است. مزایای اخذ اقامت دائم کانادا (pr) مهاجرت 724.