چرا قانون مالیات برخانه‌های خالی اجرا نمی‌شود؟
چرا قانون مالیات برخانه‌های خالی اجرا نمی‌شود؟
27 تیر 1402
نماینده مجلس : حذف اعتبارات تحقیق‌وتوسعه، خلاف مطالبه رهبر انقلاب است
نماینده مجلس : حذف اعتبارات تحقیق‌وتوسعه، خلاف مطالبه رهبر انقلاب است
28 تیر 1402
.