پیامک مهم سازمان مالیاتی به مردم/انجام ندهید جریمه سنگین می‌شوید
پیامک مهم سازمان مالیاتی به مردم/انجام ندهید جریمه سنگین می‌شوید
8 بهمن 1402
کارت به کارت هم مشمول مالیات شد
واریزی به کارت‌های بانکی بیشتر از این مبلغ، مشمول مالیات می‌شود/ اعلام جزییات
9 بهمن 1402
.