چک سفید امضای مجلسِ قالیباف به رئیسی برای افزایش ۱۵۰ درصدی مالیات و گران شدن دلار طی سه سال /تورم کمرشکن است
چک سفید امضای مجلسِ قالیباف به رئیسی برای افزایش ۱۵۰ درصدی مالیات و گران شدن دلار طی سه سال /تورم کمرشکن است
آوریل 6, 2024
کارت به کارت هم مشمول مالیات شد
جزئیات جدید از اجرای طرح تجمیع کارت‌های بانکی / اعتبار سنجی با مدل جدید اجرایی می شود
آوریل 6, 2024
.