از حساب این افراد خودبه‌خود مالیات کسر می‌شود/ اعلام جزییات
از حساب این افراد خودبه‌خود مالیات کسر می‌شود/ اعلام جزییات
فوریه 20, 2024
تبلیغ می‌کنم، پول می‌گیرم؛ ولی مالیات ندهم‌ چون ورزشکارم!
تبلیغ می‌کنم، پول می‌گیرم؛ ولی مالیات ندهم‌ چون ورزشکارم!
فوریه 20, 2024
.