دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند/ شرایط معافیت مالیاتی کارتخوان‌ها اعلام شد
دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند/ شرایط معافیت مالیاتی کارتخوان‌ها اعلام شد
7 اسفند 1402
تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان اسفندماه
تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان اسفندماه
10 اسفند 1402
.