۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشکان مالیات گرفته می‌شود
۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشکان مالیات گرفته می‌شود
ژانویه 22, 2024
تصمیم تازه مالیاتی/ معافیت مالیاتی مشاغل تعیین شد
تصمیم تازه مالیاتی/ معافیت مالیاتی مشاغل تعیین شد
ژانویه 24, 2024
.