۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشکان مالیات گرفته می‌شود
۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشکان مالیات گرفته می‌شود
2 بهمن 1402
تصمیم تازه مالیاتی/ معافیت مالیاتی مشاغل تعیین شد
تصمیم تازه مالیاتی/ معافیت مالیاتی مشاغل تعیین شد
4 بهمن 1402
.