۶ گلوله به اندازه مالیات پرداختی ام دردناک نبود / قالیباف: مالیات ۵۰ درصد کاسبان با نرخ صفر محاسبه می‌شود
۶ گلوله به اندازه مالیات پرداختی ام دردناک نبود / قالیباف: مالیات ۵۰ درصد کاسبان با نرخ صفر محاسبه می‌شود
4 تیر 1402
صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.
صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.
7 تیر 1402
.