اعلام جزییات معافیت مالیاتی/ اصناف و حقوق‌بگیران بخوانند
اعلام جزییات معافیت مالیاتی/ اصناف و حقوق‌بگیران بخوانند
نوامبر 28, 2023
افزایش سقف معافیت های مالیاتی ؛ حقوق بگیران ۲۰ درصد؛ اصناف ۱۱۰ درصد
افزایش سقف معافیت های مالیاتی ؛ حقوق بگیران ۲۰ درصد؛ اصناف ۱۱۰ درصد
نوامبر 29, 2023
.