اعلام جزییات معافیت مالیاتی/ اصناف و حقوق‌بگیران بخوانند
اعلام جزییات معافیت مالیاتی/ اصناف و حقوق‌بگیران بخوانند
7 آذر 1402
افزایش سقف معافیت های مالیاتی ؛ حقوق بگیران ۲۰ درصد؛ اصناف ۱۱۰ درصد
افزایش سقف معافیت های مالیاتی ؛ حقوق بگیران ۲۰ درصد؛ اصناف ۱۱۰ درصد
8 آذر 1402
.