شهرداری این شهر اطلاعات مالیاتی خانه‌های لوکس را نمی‌دهد
پاسخ شهرداری به درخواستی درباره ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس
18 آبان 1402
ببینید | چه کسانی باید مالیات خانه خالی بدهند و فرایند آن چگونه است؟
ببینید | چه کسانی باید مالیات خانه خالی بدهند و فرایند آن چگونه است؟
23 آبان 1402
.