خبر مهم سازمان امور مالیاتی برای مالیات‌دهندگان/ نحوه پرداخت مالیات مشاغل اعلان شد

مالیات ناچیز پزشکان؛ سالی ۳۰ میلیون تومان!
ناتوانی پدر ۳ معلول از پرداخت مالیات مغازه / دولت روحانی نگرفت؛ دولت رئیسی گرفت
16 مرداد 1402
کشف ۱۵۷ میلیارد تومان فرار مالیاتی در کردستان
کشف ۱۵۷ میلیارد تومان فرار مالیاتی در کردستان
18 مرداد 1402
.