خبر مهم وزارت راه برای بازار مسکن/ اگر خانه خریده‌اید، این‌گونه باید مالیات بدهید

چه خبر از مالیات خانه‌های خالی!
چه خبر از مالیات خانه‌های خالی!
1 اردیبهشت 1402
کدام استان بیشترین خانه خالی در کشور را دارد؟
کدام استان بیشترین خانه خالی در کشور را دارد؟
2 اردیبهشت 1402
.