مالکان بخوانند /اعتراض به اطلاعات اشتباه درباره‌ی خانه‌های خالی ممکن است؟
مالکان بخوانند /اعتراض به اطلاعات اشتباه درباره‌ی خانه‌های خالی ممکن است؟
1 اسفند 1402
معافیت مالیاتی دوساله برای فروشندگان کالا تا سقف این مبلغ اعلام شد
معافیت مالیاتی دوساله برای فروشندگان کالا تا سقف این مبلغ اعلام شد
5 اسفند 1402
.