دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند/ شرایط معافیت مالیاتی کارتخوان‌ها اعلام شد

مالکان بخوانند /اعتراض به اطلاعات اشتباه درباره‌ی خانه‌های خالی ممکن است؟
فرصت دوباره یک ماهه برای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی
6 اسفند 1402
تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی مصوب ۱۱ ماهه در لرستان
تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی مصوب ۱۱ ماهه در لرستان
9 اسفند 1402
.