۹۶ درصد درآمدهای لرستان بصورت مالیات است
۹۶ درصد درآمدهای لرستان بصورت مالیات است
دسامبر 10, 2023
‌ مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳: هم منتظر گرانی باشید هم حقوق نجومی و اسراف
‌ مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳: هم منتظر گرانی باشید هم حقوق نجومی و اسراف
دسامبر 12, 2023
.