۹۶ درصد درآمدهای لرستان بصورت مالیات است
۹۶ درصد درآمدهای لرستان بصورت مالیات است
19 آذر 1402
‌ مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳: هم منتظر گرانی باشید هم حقوق نجومی و اسراف
‌ مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳: هم منتظر گرانی باشید هم حقوق نجومی و اسراف
21 آذر 1402
.