رئیس سازمان امور مالیاتی : شرکت‌‎های دولتی به سامانه مؤدیان دهن کجی می کنند

شناسایی ۵۶۰۰ پزشک فاقد کارتخوان
شناسایی ۵۶۰۰ پزشک فاقد کارتخوان
آوریل 5, 2023
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی؛اخذ مالیات از وجوه واریزی به حساب‌های تجاری
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی؛اخذ مالیات از وجوه واریزی به حساب‌های تجاری
آوریل 7, 2023