خبرهای قالیباف از افزایش حقوق کارمندان، معافیت‌های مالیاتی، کالابرگ و ...
خبرهای قالیباف از افزایش حقوق کارمندان، معافیت‌های مالیاتی، کالابرگ و …
22 اسفند 1401
«گزارش تکمیلی» قالیباف درباره نرخ پایه ارز، حداقل حقوق کارمندان ، حقوق سربازان، کالابرگ، مالیات و ...
«گزارش تکمیلی» قالیباف درباره نرخ پایه ارز، حداقل حقوق کارمندان ، حقوق سربازان، کالابرگ، مالیات و …
26 اسفند 1401
.