شناسایی ۱۴۰ هزار خانه لوکس در کشور/دریافت مالیات از لوکس نشینان در دولت رئیسی

تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ تمدید شد
تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ تمدید شد
آوریل 1, 2023
برای ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده چقدر مهلت دارید؟
برای ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده چقدر مهلت دارید؟
آوریل 2, 2023