اولتیماتوم مالیاتی به ۱۵۰ هزار مالک خودروی لوکس
قبض مالیات ۲۸۰۰ میلیارد تومانی برای مالکان این خودروها/ ماجرای پیامک مالیاتی جدید چیست؟
14 آبان 1402
شهرداری این شهر اطلاعات مالیاتی خانه‌های لوکس را نمی‌دهد
پاسخ شهرداری به درخواستی درباره ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس
18 آبان 1402
.