طلافروشها: چرا باید مالیات افزایش تورم را ما پرداخت کنیم؟ / لازم است ابهامات برطرف شود

تکلیف مالیات طلافروشان چه شد؟
تکلیف مالیات طلافروشان چه شد؟
دسامبر 26, 2023
فوری ؛ تکلیف مالیات جدید مشخص شد/ خبر مهم وزیر اقتصاد درباره مالیات طلافروشان
فوری ؛ تکلیف مالیات جدید مشخص شد/ خبر مهم وزیر اقتصاد درباره مالیات طلافروشان
دسامبر 27, 2023
.