فشار افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها روی دوش کیست؟ / حقوق‌بگیران در مقابل تورم ۴۰ درصد کم آوردند

اگر سال آینده 198 میلیون تومان درآمد داشته باشید، چقدر باید مالیات بدهید؟/ جزییات
هر شخص در سال آینده چقدر باید مالیات بدهد؟/ جزییات پرداخت مالیات برای همه درآمدها
15 آذر 1402
اتفاق خطرناک در بودجه سال ۱۴۰۳/ سقف پرداخت حقوق چه مبلغی تعیین شد ؟
اتفاق خطرناک در بودجه سال ۱۴۰۳/ سقف پرداخت حقوق چه مبلغی تعیین شد ؟
17 آذر 1402
.