خبر مهم برای حقوق بگیران/ افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران قوت گرفت
خبر مهم برای حقوق بگیران/ افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران قوت گرفت
6 آذر 1402
فوری؛ سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف تغییر کرد
فوری؛ سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف تغییر کرد
7 آذر 1402
.