خبر مهم برای حقوق بگیران/ افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران قوت گرفت
خبر مهم برای حقوق بگیران/ افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران قوت گرفت
نوامبر 27, 2023
فوری؛ سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف تغییر کرد
فوری؛ سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف تغییر کرد
نوامبر 28, 2023
.