۱۳ شغل معاف از کارمزد کارتخوان‌ها اعلام شدند + اسامی مشاغل
دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند/ این مشاغل از پرداخت مالیات معاف شدند + لیست مشاغل
ژانویه 20, 2024
به کدام تراکنش کارت‌به کارت، مالیات تعلق می گیرد؟
به کدام تراکنش کارت‌به کارت، مالیات تعلق می گیرد؟
ژانویه 21, 2024
.