۱۳ شغل معاف از کارمزد کارتخوان‌ها اعلام شدند + اسامی مشاغل
دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند/ این مشاغل از پرداخت مالیات معاف شدند + لیست مشاغل
30 دی 1402
به کدام تراکنش کارت‌به کارت، مالیات تعلق می گیرد؟
به کدام تراکنش کارت‌به کارت، مالیات تعلق می گیرد؟
1 بهمن 1402
.