مجلس سرنوشت مالیات لوکس‌ها را تغییر داد؛ درآمد ۷۰۰۰ میلیاردی محقق می‌شود؟

۷۰۶ میلیارد تومان درآمد و هزار رفت‌وبرگشت!
۷۰۶ میلیارد تومان درآمد و هزار رفت‌وبرگشت!
11 اسفند 1401
خبر مهم وزیر راه برای بازار مسکن/ این‌گونه جلوی افزایش ناباورانه قیمت مسکن گرفته می‌شود
خبر مهم وزیر راه برای بازار مسکن/ این‌گونه جلوی افزایش ناباورانه قیمت مسکن گرفته می‌شود
12 اسفند 1401
.