فشار افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها روی دوش کیست؟ / حقوق‌بگیران در مقابل تورم ۴۰ درصد کم آوردند
دولت برای سال آینده روی مالیات و درامد گمرکی حساب باز کرده است
21 آذر 1402
پیش‌بینی خطرناک از سال آینده/ ندری: دولت فرآیند فقیرسازی را دنبال می‌کند
پیش‌بینی خطرناک از سال آینده/ ندری: دولت فرآیند فقیرسازی را دنبال می‌کند
22 آذر 1402
.