فشار افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها روی دوش کیست؟ / حقوق‌بگیران در مقابل تورم ۴۰ درصد کم آوردند
دولت برای سال آینده روی مالیات و درامد گمرکی حساب باز کرده است
دسامبر 12, 2023
پیش‌بینی خطرناک از سال آینده/ ندری: دولت فرآیند فقیرسازی را دنبال می‌کند
پیش‌بینی خطرناک از سال آینده/ ندری: دولت فرآیند فقیرسازی را دنبال می‌کند
دسامبر 13, 2023
.