سهم مالیات خانه خالی فقط ۱.۵ میلیارد تومان
سهم مالیات خانه خالی فقط ۱.۵ میلیارد تومان
14 تیر 1402
۵۷ درصد صاحبان مشاغل در آذربایجان‌غربی مشمول مالیات صفر شدند
۵۷ درصد صاحبان مشاغل در آذربایجان‌غربی مشمول مالیات صفر شدند
17 تیر 1402
.