به کدام تراکنش کارت‌به کارت، مالیات تعلق می گیرد؟
به کدام تراکنش کارت‌به کارت، مالیات تعلق می گیرد؟
ژانویه 21, 2024
انتقاد یک نماینده مجلس از مخالفت دولت به افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان /چرا افزایش 25 درصدی رأی نیاورد؟
انتقاد یک نماینده مجلس از مخالفت دولت به افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان /چرا افزایش 25 درصدی رأی نیاورد؟
ژانویه 22, 2024
.