ناتوانی پدر ۳ معلول از پرداخت مالیات مغازه / دولت روحانی نگرفت؛ دولت رئیسی گرفت

مالیات ناچیز پزشکان؛ سالی ۳۰ میلیون تومان!
مالیات ناچیز پزشکان؛ سالی ۳۰ میلیون تومان!
آگوست 5, 2023
مالیات ناچیز پزشکان؛ سالی ۳۰ میلیون تومان!
خبر مهم سازمان امور مالیاتی برای مالیات‌دهندگان/ نحوه پرداخت مالیات مشاغل اعلان شد
آگوست 8, 2023
.