ناتوانی پدر ۳ معلول از پرداخت مالیات مغازه / دولت روحانی نگرفت؛ دولت رئیسی گرفت

مالیات ناچیز پزشکان؛ سالی ۳۰ میلیون تومان!
مالیات ناچیز پزشکان؛ سالی ۳۰ میلیون تومان!
14 مرداد 1402
مالیات ناچیز پزشکان؛ سالی ۳۰ میلیون تومان!
خبر مهم سازمان امور مالیاتی برای مالیات‌دهندگان/ نحوه پرداخت مالیات مشاغل اعلان شد
17 مرداد 1402
.