بلاتکلیفی خریداران خودروهای مزایده‌ای و سکوت رییس سازمان امور مالیاتی
بلاتکلیفی خریداران خودروهای مزایده‌ای و سکوت رییس سازمان امور مالیاتی
12 خرداد 1402
حذف مالیات بر ارزش افزوده از مواد اولیه وارداتی فرش دستباف
حذف مالیات بر ارزش افزوده از مواد اولیه وارداتی فرش دستباف
15 خرداد 1402
.