تغییر مهم در سقف کارت به کارت/ این تراکنش‌های بانکی مشمول مالیات می‌شود
تغییر مهم در سقف کارت به کارت/ این تراکنش‌های بانکی مشمول مالیات می‌شود
16 بهمن 1402
ببینید | اظهارات خبرساز رئیس سازمان امور مالیاتی در تلویزیون درباره میزان مالیات افراد ثروتمند
ببینید | اظهارات خبرساز رئیس سازمان امور مالیاتی در تلویزیون درباره میزان مالیات افراد ثروتمند
16 بهمن 1402
.