ببینید | برای فرار از مالیات از ترفند کارت به کارت استفاده نکنید!
ببینید | برای فرار از مالیات از ترفند کارت به کارت استفاده نکنید!
جولای 20, 2023
منظور هم جایگاه مجلس را نادیده گرفت / انتقاد قالیباف: گفته جلسه دارم؛ چه جلسه‌ای مهمتر از جلسه امروز؟
منظور هم جایگاه مجلس را نادیده گرفت / انتقاد قالیباف: گفته جلسه دارم؛ چه جلسه‌ای مهمتر از جلسه امروز؟
جولای 24, 2023
.