پایان خردادماه، آخرین مهلت اشخاص حقیقی برای بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100
پایان خردادماه، آخرین مهلت اشخاص حقیقی برای بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100
24 خرداد 1402
شناسایی یک میلیون واحد مسکونی خالی/ صدور برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی
شناسایی یک میلیون واحد مسکونی خالی/ صدور برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی
27 خرداد 1402
.