پایان خردادماه، آخرین مهلت اشخاص حقیقی برای بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100
پایان خردادماه، آخرین مهلت اشخاص حقیقی برای بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100
ژوئن 14, 2023
شناسایی یک میلیون واحد مسکونی خالی/ صدور برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی
شناسایی یک میلیون واحد مسکونی خالی/ صدور برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی
ژوئن 17, 2023
.