پایان بهمن هر سال؛ مهلت پرداخت مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاها
پایان بهمن هر سال؛ مهلت پرداخت مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاها
13 اسفند 1401
وصول ۱۶ هزار میلیارد تومان مالیات از استان
وصول ۱۶ هزار میلیارد تومان مالیات از استان
18 اسفند 1401
.