انتقاد غنی نژاد از  تامین مالی هزینه‌های دولت به وسیله مالیات/ فشار را روی حقوق بگیران و تولیدکنندگان گذاشته اند
انتقاد غنی نژاد از تامین مالی هزینه‌های دولت به وسیله مالیات/ فشار را روی حقوق بگیران و تولیدکنندگان گذاشته اند
دسامبر 9, 2023
فشار افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها روی دوش کیست؟ / حقوق‌بگیران در مقابل تورم ۴۰ درصد کم آوردند
دولت برای سال آینده روی مالیات و درامد گمرکی حساب باز کرده است
دسامبر 12, 2023
.